Diaqnostik Xidmətlər

İnsan inkişafında hədəf qrupunun ilkin vəziyyəti, lazımi inkişafın istiqaməti və dərinliyi, habelə inkişafın təsiri haqqında dəqiq bir təsəvvür yaradan dövlət təhlili və digər diaqnostik vasitələrdən istifadə etmək vacibdir.

Bu vasitələr tətbiq olunan kompetensiyaların səviyyəsini ölçmək imkanı verir; inkişaf istiqamətlərini müəyyənləşdirmək üçün etibarlı bir əsas təmin edən güclü tərəfləri və inkişaf sahələrini göstərir və gələcəkdə yenidən qiymətləndirmənin köməyi ilə inkişafa da təsir göstərir.

Develor-un geniş xidmət portfelində, yuxarıda göstərilən tələblərə cavab verən, inkişaf proseslərini uğurla dəstəkləyən və ölçən bir neçə mürəkkəb diaqnostik metod mövcuddur.

Develor daim müəyyən bir müştəriyə və müəyyən bir ehtiyaca uyğunlaşdırılaraq fərdi, komanda və təşkilati diaqnostikanı təklif edir.

// jQuery(window).load(function(){setTimeout(function(){jQuery(“.span2.has-items .diagnostic-services”).parent().remove();jQuery(“.span2.has-items .leadership-impact”).parent().remove();}, 200);});