Biz nə edirik

TƏLİMLƏR – cəlbedici, uyğun və praktik olan təlim proqramları hazırlayırıq və təqdim edirik. Proqram iştirakçılarını işdə öyrəndiklərini tətbiq etməyə həvəsləndiririk, onların həyata keçməsini stimullaşdırırıq.

KOUÇİNQ – şəxsi davranış dəyişikliyi prosesində bütün təlim və inkişaf layihələrini müşayiət edən fərdi yardım və məsləhətlər veririk.

KONSALTİNQ – təlim və inkişaf təşəbbüslərinə baxmayaraq işgüzar tərəflərin gözlədikləri nəticələri müəyyənləşdirməyə kömək edirik və onları buna uyğun istiqamətləndiririk. İstədiyiniz dəyişikliyin dəstəklənməsi və yerinə yetirilməsi üçün əlaqəli proseslər və sistemləri uyğunlaşdırmağa kömək edirik.

Develor ilə, Təlim və İnkişaf layihələriniz müsbət nəticələr verəcəkdir və biznes göstəricilərinizdə ölçülə bilən təsiri müşahidə edəcəksiniz. 

 

Develor nə edir? Learning MemorableChange ManageableResults Measurable.