Baxış & Dəyərlərimiz

MƏQSƏDİMİZ

Dünyanı daha yaxşı məkana çevirmək

BAXIŞIMIZ

20 | 20 | 20

DEVELOR, 2020-ci ilə qədər Avropanın 20 ölkəsində və xaricdə ən sürətli böyüyən məsləhət və təlim şəbəkəsidir

DƏYƏRLƏRİMİZ

MÜKƏMMƏLLİK

“Mükəmməllik daim daxildən yaranmışdır. Keyfiyyət hesabına edilən hər bir güzəşt başqa bir güzəştə səbəb olur. Mükəmməlliyə çatmaq üçün daha da uzağa gedirik, çünki bu, bizi fərqləndirən və müştərilərimizi olduqca uğurlu edə biləcək amildir.”

NİZAM-İNTİZAM

“Müştərilərimizə və həmkarlarımıza verdiyimiz vəd və öhdəliklərə əməl edirik. Bu vədləri verməzdən əvvəl, bunun öhdəsindən gələ bilib-bilməyəcəyimiz barəsində dürüst oluruq.”

ÖYRƏNMƏK & İNKİŞAF ETMƏK

“Həmişə biliklərimizi yaxşılaşdırmaq üçün müştərilərimizin iş nəticələrinə töhfə verən davranışları sistematik olaraq inkişaf etdiririk və dizayn edirik.”

 PERFORMANS

“Son nəticəni düşünürük və həmişə buna nail olmağa çalışırıq. Çalışdığımız hər bir layihədə müvəffəqiyyət amillərini anlamaq üçün çox enerji sərf edirik. Müştərilər üçün çözüm hazırlayarkən və təqdim edərkən “Performans düşünün” deyirik.”

HÖRMƏT  & ƏMƏKDAŞLIQ

“Biz daim həmkarlarımız, satıcılarımız və ya müştərilərimizlə digərlərinin mədəniyyətinə, fikirlərinə dərin hörmətə əsaslanan uzunmüddətli, etik və ədalətli tərəfdaşlıq axtarırıq. Başqalarına hörmət Develor cəmiyyətinin əsasını təşkil edir.”