Satış Artırıcısı

 

SƏMƏRƏLİ DAXİLİ PROSESLƏRLƏ DƏSTƏKLƏNƏN BACARIQLI SATIŞ ADAMLARI NƏTİCƏLƏR ƏLDƏ EDİRLƏR.  Develor Satış Artırıcısı (Sales Booster) xidmətləri şəxsi bacarıq və proseslərin, sistemlərin və KPI göstəricilərinin tənzimlənməsinə focus edir.  Kirkpatrick sistemi əsasında qurulan planlama və proqramın tətbiqi biznes göstəricilərində ölçülə bilən artımı təmin edir. Satış və müştəri xidmətləri üzrə mütəxəssislər müştəri loyallıqlarını artırmaqla və yeni müştərilər cəlb etməklə onları saxlaya və inkişaf etdirə bilərlər. Bütün əlaqəli kurslar bizim müqayisəedilməz və hərtərəfli  Sales Mandala sistemi əsasında qurulmuşdur ki, bu sistem xüsusi biznes seqmentində bütün satış nöqtələrində hansı bacarığın uğurlu olacağını təyin edir.  Əlavə olaraq, liderlər satış profesionallarını səmərəli və işə cəlb edilmiş şəkildə idarə və inkşaf etdirə biləcəklər.

ƏLAQƏLİ DEVELOR MƏHSULLARI