Təşkilati Mükəmməllik

Sinerji Mənəviyyatı

 

BU FƏRDLƏR VƏ QRUPLAR ARASINDA OLAN MÜNASİBƏT VƏ ƏMƏKDAŞLIQDIR, hansı ki, sadəcə fərdlərə yox, ən çox  təşkilati performance təsir göstərir. Develorun Təşkilati Mükəmməllik həlləri qrupun səmərəliliyini diaqnoz edir və inkişaf etdirir, idarələrarası sinerji yaradır və təşkilati dəyişiklikləri dəstəkləyir. Ancaq aydın şəkildə görə bilmədiklərimizi inkişaf etdirmək çətindir. Əlbəttə ki, komandanın və ya təşkilat performansının zəif yerləri ilə bağlı təəssürat və hisslərimiz ola bilər, lakin yalnız müstəqil və peşəkar qiymətləndirmə vasitələri komanda, şöbə və ya bütün təşkilatda  gələcək inkişaf üçün düzgün əsas verə bilər.
Unikal Team Sociomapping və Insight Team effektivlik alətləri komanda birliyi və əməkdaşlıq üçün eyni məqsədi güdərkən Korporativ Mədəniyyət və Nişan Anketləri təşkilatın əsl mənzərəsini göstərir. Bundan əlavə, Develor mütəxəssisləri açıq Teambuilding proqramlarından tutmuş uzunmüddətli Təşkilat Dizayn layihələrinə qədər müxtəlif xidmətlər təqdim edirlər.

ƏLAQƏLİ DEVELOR MƏHSULLARI