Liderlik təsiri

 

LİDERİ LİDER EDƏN ONUN GÜNDƏLİK TƏCRÜBƏSİ VƏ İŞİNDƏKİ UĞURUDUR, təkcə idarəçilik ierarxiyası yox. Develorun bilik sahələrindən biri olan “Liderlik Təsiri” liderlərə öyrənməyə və dəyişməyə açıq olmalarına inkişaf prosesi zamanı məsuliyyətin düzgün bölüşdürülməsi vasitəsilə imkan yaradır.  Bacarıq əsaslı proqramlar individual tələblər və xüsusiyyətlər nəzərə alınmaqla həm ierarxik, həm də bacarıq səviyyəsinə görə ölçülə bilirlər. İndividual diaqnostika üsullarının geniş seçimi ilə əvvəl və sonrakı qiymətləndirmə, üstəlik individual və qrup halında kouçinq xidmətləri liderlik inkişafının səmərəli və effektiv olacağına təminat verir.
Develor kursları hər bir hədəf qrupu üçün ən uyğun təlim metodları ilə müxtəlif idarəetmə səviyyələrinə uyğunlaşdırılmışdır. Ən populyar liderlik proqramlarımız unikal şəxsiyyət tipologiyası sistemi olan Insights-a əsaslanır.

ƏLAQƏLİ DEVELOR MƏHSULLARI